Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

Kampos Marathokampos Samos, Ep merkezli şirket "Samos Kiralama Enjoy". Agioi Theodoroi - Kallithea, tel. 2273031715, Editör olarak hareket eden, kişisel bilgilerinizi toplar, saklar, kullanır ve genel olarak işleyen e-posta enjoysamosrentals@gmail.com.

1. Kişisel veriler nedir?
"Kişisel veriler" terimi, bundan böyle "Kişisel Veriler veya Veriler" olarak anılacak olan sizi tanımlayan veya tanımlayabilen isim, posta adresi, e-posta adresi, telefon numarası vb. Bireylerin bilgilerini ifade eder. br />
2. Kişisel Veri İşleme nedir?
Kişisel Verilerde veya toplama, kayıt, organizasyon, yapı, depolama, ayarlama veya değiştirme, kurtarma gibi kişisel veri setlerinde otomatik araçlar kullanılarak veya kullanılmadan gerçekleştirilen herhangi bir işlem veya işlem serisi , bilgi arama, kullanma, açıklama, yayma veya başka herhangi bir dağıtım, ilişkilendirme veya kombinasyon, kısıtlama, silme veya imha etme.

3. Hangi Verileri Topluyoruz?
Yalnızca sağlandığı amaca hizmet etmek için kesinlikle gerekli olan verileri toplarız ve yalnızca toplandığı amaç için kullanırız. Çerezlerden toplanan Veriler dışında, Veriler açıkça ve belirli bir amaç için verdiğiniz ve onay vermeniz koşuluyla sınırlıdır. Sitemizi ziyaret ettiğinizde de Veri topluyoruz ve buna izin verdiyseniz, ilgili alanları doldurarak onay kabul edilir. İsim, soyadı, soyadı, doğum tarihi, ehliyet, KDV, kimlik gibi kimlik verileri Posta adresi, e-posta adresi, telefon numarası gibi iletişim / gönderim verileri. Kredi / banka kartı numarası, PayPal, banka hesap numarası gibi ödeme ayrıntıları. Kullanıcı adı, IP adresi gibi kimlik

4. Verilerinizi nasıl kullanıyoruz?
Verilerinizin işlenmesi, ya Şirketimizin özel yetkili personeli tarafından ya da Şirketimizin bilgisayar ve elektronik ekipman sistemleri ile ve istisnai olarak, gizliliği korumak ve Verilerinizin korunması, yalnızca sağladığımız amaçlarla işlenir. Genel olarak, Verileriniz size aşağıdaki hizmetleri sunmak için işlenir: Teklif: Şirket Verilerinizi kısa veya uzun vadeli araç kiralama teklifinde bulunur. Araç Kiralama: Şirket, araç kiralama, bakım hizmetleri (bakım, karoser tamiri, onarım, araç değiştirme vb.) Gibi sözleşmeli ilişkilerini yerine getirmek, yasal yükümlülüklere uymak, reddetmek, yükseltmek gibi Verilerinizi işler. veya yasal gereklilikler getirin Geçerli Yasalara Uygunluk: Şirket Verilerinizi, özellikle Vergi ve Sigorta kanunlarına veya aktif sigorta sözleşmesinden kaynaklanan araç sigortasına uymak da dahil olmak üzere yasal yükümlülüklerine uyabilmek için işler. Haber bülteni gönderin: Şirket, e-posta adresinizden Şirketin tanıtım / tanıtım faaliyetleri (örneğin piyasada bulunan yeni ürünler ve / veya hizmetler için) hakkında bilgi almak için size seçme fırsatı sunar. , herhangi bir teklif, yeni araba kiralama istasyonları, turizm ofisleri vb. Web Sitesi Bilgi Hizmetleri: Şirket müşterilerine bilgi hizmetleri sunmaktadır. İletişim: Şirket, İletişim Merkezi ve iletişim formları aracılığıyla yaptığınız tüm talepleri / soruları yanıtlamak için Verilerinizi kullanır.

5. Verilerinizi nasıl işliyoruz?
Verilerinizi aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere sağlanan ürünler ve / veya hizmetler amacıyla toplarız: (a) bir yandan teklifinizin değerlendirilmesi ve diğer yandan kiralamanın sonuçlandırılması. b) seçtiğiniz kiralık aracı yönetmek, ör. uygunluk durumunuzu, sözleşme performansınızı, bakım, yenileme, onarım, değiştirme, araç toplama vb. bilgileri iletmek ve güncellemek, satın aldığınız ürünler veya vermiş olabileceğiniz hizmetler için gerekli belgeleri göndermek Şirkete olan borçlarınızın geri ödemesini yapın. (c) yürürlükteki yasaların getirdiği yükümlülüklere uyum, ör. Çalışma vergisi ve sigorta mevzuatı.

6. Verilerinizi Şirketten işlemenin yasal dayanağı nedir? • Verileriniz aşağıdakilere uygun olarak işlenir: • sözleşme ilişkimizin şartları, • uygun olduğunda, rızanız, • İşletmenin yasadan doğan yükümlülükleri (vergi, işçilik, sigorta kanunları vb.), • işimizin meşru menfaati.

7. Veri Alıcılarınız kimler?
"Samos Rentals'ın Tadını Çıkarın", iletim, bildirim, imtiyaz vb. Verileriniz, geçerli yasalarca gerekli olmadıkça veya kamu / yargı organları / yetkililer tarafından istenmedikçe, herhangi bir amaç veya kullanım için üçüncü taraflara (burada belirtilenler dışında) Verileriniz. Verilerinize erişim, gizliliğe kendini adamış Şirket personeli ve bağlı şirketlerimiz tarafından Verilerinizi Ortak İşlemciler veya bizim adımıza ve siparişlere göre İşleme Görevlileri olarak işleyen kişiler tarafından kesinlikle gereklidir. bizler. Gösterge olarak, Veri alıcılarınız: • Şirketimizle çalışan sigorta şirketleri. • Araç kiralama konusunda işbirliği yapan turizm acenteleri. • Müşterilerimize kiralanan araçların onarımı, yenilenmesi, bakımı için Şirketimizle birlikte çalışan firmalar. • Yeminli Mali Müşavirler Şirketimizin finansal tablolarını denetleyen şirketler. • Şirket araçlarımızı kullanan sürücülere yol yardımı sağlayacak ortak şirketler. • Ayrıca, bu uygulama aracılığıyla kaydedilen kişisel rezervasyon bilgilerini de içerebilen, araç kiralama faaliyetlerimizle ilgili bilgileri paylaşacağımız küresel araç rezervasyon sistemini (Avrupa içinde veya dışında) yöneten şirketler. Verileriniz, önceden bilgi ve onayınız olmadan başka hiçbir amaçla kullanılmayacaktır.

8. İşlemdeki Yürütücülerin ve Yürütücülerin Verilerinizi işlemesini nasıl sağlayabiliriz?
İşlemi bizim adımıza yürütenler, Şirket tarafından kabul etmiş ve sözleşmeye bağlı olarak: • gizliliğe saygı duymak, • Şirketin izni olmadan Verilerinizi üçüncü taraflara göndermemek; • uygun güvenlik önlemlerini almak, • kişisel verilerin korunmasına ilişkin yasal çerçeveye ve özellikle 679/2016 / EU (aksi takdirde GDPR) Yönetmeliğine uymak. Yöneticiler, görevlerini yerine getirirken, Yöneticiler olarak adlandırılan diğer kişileri istihdam edebilirler. Bu durumda, denetleyiciye Verilerin tamamen veya kısmen işlenmesi için yetki verilmelidir. Sonuç olarak, Alt Taraf, bu Politikada belirtildiği gibi, Yürütücü ile aynı yükümlülüklere ve haklara sahip olacaktır ve her zaman kendisine verilen sorumluluklar kapsamında olacaktır ve Yürütücü ile tam olarak sorumlu olacaktır.

9. Verilerinizi ne zaman sileriz?
Verilerinizi yalnızca verilerinizi bize açıkladığınız amacı yerine getirmeniz gerektiği sürece ve geçerli yasalara uygun olarak saklarız. Haber bülteni gönderme izniniz, bülteni sonlandırmayı seçmediğiniz sürece Şirket size bir haber bülteni göndermediği sürece saklanır. Çerezler tarafından toplanan veriler için izlediğimiz politika açıklanmaktadır (burada daha fazla Çerez Politikası'na bakın).

10. Verileriniz Güvenli mi?
"Enjoy Samos Rentals" Verilerinizi korumaya kararlıdır. Kişisel Verilerinizi korumanın önemini kabul ederek, yalnızca Verilerinizi herhangi bir kaza veya yetkisiz işlemden korumak ve korumak amacıyla teknolojik ilerlemelere bağlı olarak sürekli iyileştirilen tüm uygun kurumsal ve teknik önlemleri aldık.

11. Haklarınız neler?
Kişisel Verilerinize erişiminiz var. Bu, Verilerinizi işleyip işlemediğimizi bize sorma hakkınız olduğu anlamına gelir. Verilerinizi işlersek, işlemenin amacı, tuttuğumuz Veri türü, kime verdiğimiz, ne kadar süre sakladığımız, otomatik kararlar verirsek, aynı zamanda düzeltme gibi diğer haklarınız hakkında da sorabilirsiniz. verilerin silinmesi, işlemenin sınırlandırılması ve Veri Koruma Kurumuna raporlanması. Hatalı kişisel verileri düzeltme hakkına sahipsiniz. Verilerinizin yanlış olduğunu tespit ederseniz, bunları düzeltmemizi isteyebilirsiniz (örn. Ad düzeltme veya adres değişikliği güncellemesi). Silme / unutma hakkına sahipsiniz. Yukarıdaki işleme amaçları için artık gerekli değilse veya tek yasal dayanak ise rızanızı iptal etmek isterseniz Verilerinizi silmemizi isteyebilirsiniz. Verilerinizin taşınabilirliğini sağlama hakkına sahipsiniz. Sağladığınız Verileri okumamızı isteyebilir veya başka bir denetleyiciye iletmemizi isteyebilirsiniz. Düzenlemeyi sınırlama hakkına sahipsiniz. İtiraz işleminiz beklendiği sürece Verilerinizin işlenmesini sınırlandırmamızı isteyebilirsiniz. Verilerinizin işlenmesinde itiraz etme ve onayı geri çekme hakkına sahipsiniz. Verilerinizin işlenmesine itiraz edebilirsiniz ve hakkınızda geçerli olan zorlayıcı ve meşru nedenler olmadığı sürece Verilerinizi işlemeyi durduracağız. Kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi ve kullanılması konusundaki onayınızı belirttiyseniz, onayınızı istediğiniz zaman yürürlükten kaldırabilirsiniz.

12. Kişisel verilerinizi korumak için geçerli yasaları ihlal edersek nereye itiraz edebilirsiniz?
Gizlilik Makamına şikayette bulunma hakkına sahipsiniz (Kifissias Postanesi 1-3, 115 115, Atina, tel. 210 6475600, e-posta contact@dpa.gr ), Kişisel Verilerinizin işlenmesinin geçerli ulusal ve düzenleyici veri koruma yasasını ihlal ettiğini düşünüyorsanız.