Podmínky pronájmu

POŽADAVKY NA PRONÁJEM VOZU

VĚK ŘIDIČE:
Pro skupiny A, B je minimální věková hranice 23 let a dva (2) roky praxe od získání řidičského oprávnění.
Pro všechny ostatní kategorie je minimální věková hranice 25 let. Pro všechny kategorie je horní věková hranice 78 let.
Řidičský průkaz by měl být řecký, evropský (pro země EU) nebo mezinárodní (pro země mimo EU).

POZNÁMKA: Pojištění CDW nebo FDW by mělo být staré 25 – 70 let.

ZÁRUKA:
Při převzetí vozidla má naše společnost právo (ve zvláštních případech) zablokovat na vaší kreditní kartě částku záruky v závislosti na každém vozidle, která je po skončení leasingu vrácena celá, za předpokladu, že nebude účtovat další poplatky vznikají (např. opotřebením nebo nedoplněním paliva).

DODATEČNÝ PRŮVODCE: Rezervace předem zdarma, jinak 3 € Denní poplatek za každého dalšího průvodce.

POPLATEK ZA DORUČENÍ NA LETIŠTĚ NEBO HOTEL: Zdarma

PALIVOVÁ POLITIKA: Full to Full.

POPLATEK ZA PALIVO:
V případě, že vozidlo při vrácení nemá stejné množství paliva, jaké mělo při převzetí, je účtován příplatek ve výši deset (10) eur, navíc k ceně spotřebovaného benzínu. V případě vyzvednutí vozidla z místa bydliště (např. hotelu) a v případě odmítnutí doplnění paliva bude tato částka zadržena z vaší kreditní karty.

PŘEPRAVA LODI: Není povolena. Pouze se svolením

PRONÁJEM MIMO HRANICE: Není povolen.

DOPRAVNÍ PORUŠENÍ: Veškeré pokuty a důsledky správních sankcí nese nájemce.

SILNIČNÍ ASISTENCE: 24hodinová služba je POSKYTOVÁNA prostřednictvím půjčovny Enjoy Samos Rentals.

POJIŠTĚNÍ
Všichni autorizovaní řidiči aut Enjoy Samos Rentals jsou osvobozeni od poškození pronajatého vozu krádeží.
ZABEZPEČENÍ S VYBÍJENÍM (CDW):
Popis pokrytí:

Osobní nehoda (se zraněním řidiče)
Tělesná zranění na osobu
Péče na místě nehody
Hmotná škoda způsobená třetím osobám při nehodě
Hmotná škoda z nepojištěného vozidla

Odpovědnost nájemce za škodu na pronajatém vozidle může být omezena, pokud nedojde k porušení Kodexu chování, na minimální poplatek:

– třída A, B: 850 EUR
– třída C, D: 950 EUR
– Diesel, automat, Cabrio: 1000 EUR
– SUV: 1 000 EUR

Toto pojištění se nevztahuje na:

Náhrada za imobilizaci (za ušlý výdělek při opravě vozidla)
Náklady na odtah, které mohou vzniknout v důsledku poruchy nebo nehody.
Výdaje v případě poškození, zničení nebo ztráty klíče.
Řízení pod vlivem alkoholu a drog,
jízda po polní cestě,
abnormální používání vozidla,
STOP porušování,
porušení semaforu,
jakékoli porušení C.O.K. kód,
poškození spodku nebo kol a pneumatik vozidla, rozbité sklo,
jakákoli služba NESCHVÁLENÁ naší společností,
jakékoli poškození interiéru vozu (pokud nebylo způsobeno nárazem),
poškození / ztráta dětských sedaček, GPS zařízení,
řízení jiným řidičem, který není uveden v nájemní smlouvě.

ÚPLNÉ ZABEZPEČENÍ OBRANY (FDW)
Popis pokrytí:

Kompletní pojištění bez účastnického poplatku.
Nehoda osobního řidiče
Tělesná zranění na oběť
Péče na místě nehody
Hmotná škoda způsobená třetím osobám při nehodě
Hmotná škoda z nepojištěného vozidla

a NAVÍC:
-Osvobození od náhrady za imobilizaci (za ušlý zisk při opravě vozidla),
-Osvobození od nákladů na odtah v důsledku poškození nebo nehody.

Poznámka: Toto pojištění se nevztahuje na řidiče mladší 25 let a starší 70 let.

NÁKLADY NA SOUBOR NEHODY:
V případě nehody je řidiči účtováno 100 EUR. Tato částka je nevratná.
Poznámka: Nájemce si může zakoupit plné pojištění, pokud je mu 25 – 70 let.

NA CO SE POJIŠTĚNÍ NEVZTAHUJE!
Řízení pod vlivem alkoholu a drog, jízda na polní cestě, abnormální používání vozidla, porušení STOP, porušení semaforu, jakékoli porušení C.O.C. kódu, poškození spodku nebo kol a pneumatik vozidla, jakýkoli servis NEschválený naší Společností, náklady na čištění nebo poškození interiéru vozu, poškození, zničení nebo ztráta klíče, jízda jiným řidičem, který není uveden v nájemní smlouvě. V těchto případech hradí náklady na stejné škody řidič.

PO VYPŮJČENÍ Pokud vám byl účtován poplatek, například výzva k překročení rychlosti nebo nezaplacené dopravní pokuty, autopůjčovna se vás pokusí kontaktovat, když úřady požádají o jméno řidiče. To se může stát měsíce po pronájmu a budete muset zaplatit administrativní poplatky a také počáteční poplatek.

ZPŮSOBY PLATBY

Společnost poskytuje následující možnosti platby:

A. Hotově v naší prodejně na začátku pronájmu
B. Debetní / kreditní karta

Pro platbu kreditní nebo debetní kartou je vyžadováno číslo karty, datum vypršení platnosti, jméno držitele a třímístné bezpečnostní číslo (CVV/CVC/CVV2).

Společnost za žádných okolností neuchovává údaje o bankovní kartě.

Je možné platit kreditními, debetními a předplacenými kartami Visa, Mastercard, Maestro, Diners.

Platba bude provedena na začátku pronájmu vozidla.